Wyświetl twoją łączność IPv6.

JavaScript jest wymagany

This site requires JavaScript, as well as the ability to pull in cross-site scripts, in order to perform the testing.

Jeśli ta wiadomość nie znika, to znaczy że JavaScript został wyłączony, albo przez wtyczkę albo przez rozszerzenie twojej przeglądarki, lub przez precyzyjne ustawiania przeglądarki.

Czy używasz NoScript?

If you use this Firefox add-on, you'll need to "Temporarily allow all this page". You will need to do this twice for everything to work. Alternately, disable NoScript entirely until you are done with this site.

You can opt instead to view the simple test, which will give you a quick pass/fail for IPv4, IPv4+IPv6, and IPv6. It will however offer little diagnostic information.

spinning image

 

Copyright (C) 2010, 2017 Jason Fesler. Wszystkie prawa zastrzeżone. Version 1.1.678 (d75fb56)
Mirrory | Źródło | Email -   - Zakres | Debug | pl_PL 60.96%
This is a mirror of test-ipv6.com. The views expressed here may or may not reflect the views of the mirror owner.